Badminton Regels

Badminton:

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.

Service
De service is heel belangrijk in badminton. Een service is goed als: deze onderhandsgeslagen wordt;  deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie tekening boven);  de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;

Onderhands: Het racketblad moet naar beneden wijzen.

Service enkelspel
Iedere speler heeft één servicebeurt.  In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden.  

Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze krijgt een punt..

 

Telling

Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is ook echt een punt). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt heeft de game gewonnen.

Je scoort een punt als …  als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;  als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;  als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is; als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je krijgt een punt tegen als …  als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;  als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt;  als je in het net slaat; als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Let

Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).