Toneel

De opdracht: bedenk een toneelstuk of een scene van MAXIMAAL 3 minuten. De Apocalyps moet er zijdelings in terug komen. Het aantal leerlingen is onbeperkt. Voor kostuums en props moet zelf gezorgd worden. Inschrijven volgens het formulier.

DEADLINE: Dinsdag 24 april om 12:00 uur .

Op die datum moet alle informatie bij de podiumcommissie  binnen zijn. Te laat? Dan puntenaftrek of diskwalificatie.